NÆRINGSLIVSDAGEN

SANDNES – ØSTER HUS ARENA – 12. MAI

NÆRINGSLIVSDAGEN 2022

Delta på årets næringslivsdag i Sandnes 12. mai 2022.

Næringslivsdagen 2022 er skapt for å gi næringslivet i Sandnes ett nytt treffpunkt for nettverksbygging. Her skal alt i fra startups til etablerte bedrifter møtes for å skape utvikling og vekst både for selskapene og regionen.

PROGRAM – 12. MAI

11:30 - DØRENE ÅPNER OG LUNSJ

Vi ønsker velkommen til Næringslivsdagen 2022 ved Øster Hus Arena.

13:00 - ÅPNING AV ARRANGEMENTET FRA SCENEN

Få med deg åpningen av næringslivsdagen fra scenen med ordfører Stanley Wirak.

13:30 - FOREDRAG FRA SCENEN

Hør foredrag fra Bjarne Berntsen,  Eirik Gundegjerde og Edwin Fjeldtvedt.

14:30 - Speed-dating

Vi inviterer til korte møter for nettverksbygging.

16:00 - Foredrag fra scenen

Hør foredrag fra Daniel Kjørberg Siraj, Trine Stangeland, Tore Christiansen og Boye Christiansen og Nils Henrik Stokke.

17:30 - AVSLUTNING FRA SCENEN

Vi avslutter næringslivsdagen fra scenen med en kort oppsummering og utdeling.

18:00 - Kveldsarrangement

Bli med på en hyggelig kveld med servering, underholdning og nettverksbygging. Deltakelse følger med i billetten til næringslivsdagen.

NÆRINGSLIVSDAGEN 2022 PRESENTERER

GARDEROBEMILLIONEN

Under Næringslivsdagen 2022 på Øster Hus Arena skal 10 startups presentere seg for 13 investorer – hvor én stikker av med en investering på 1.000.000,-. Nominér ditt selskap, så får du mer informasjon om prosessen og hva vi trenger av informasjon. Selskapene velges ut forløpende – så ikke vent!

NÆRINGSLIVSDAGEN 2022

FOREDRAGSHOLDERE

Næringslivsdagen 2022 samler et knippe av lokale bedriftsprofiler som vil dele spennende historier og synspunkter.

Trine Stangeland

Administrerende Direktør – Den Gule Banken, Sandnes Sparebank

Tore Christiansen og Boye Christiansen

Grunder og administrerende direktør SFF

Eirik Gundegjerde

Direktør Strategiske Prosjekter – Lyse AS

Edwin Fjeldtvedt

Head of Favrit

Nils Henrik Stokke

Co Founder – Innovation Dock

Bjarne Berntsen

Hovedtrener Sandnes Ulf

Daniel Kjørberg Siraj

OBOS

NÆRINGSLIVSDAGEN SANDNES

SAMARBEIDSPARTNERE

Næringslivsdagen er skapt av lokale aktører for å bidra til økt samarbeid og nettverksbygging mellom lokale aktører på kryss av bransjer.

DEN GULE BANKEN, SANDNES SPAREBANK

Viktigere enn noen gang er det med gode tiltak som støtter opp under Sandnes sin utvikling. Da er det viktig å bygge morgendagens næringsliv og samtidig sikre arbeidsplasser og vekst i eksisterende virksomheter. Næringslivsdagen er i så måte helt unik – og vi gleder oss til å samles på Øster Hus arena i mai.

INNOVATION DOCK

Nettverk gir nye bedrifter store muligheter, og da er det viktig med gode møtearenaer. Næringslivsdagen kommer til å samle både spennende startups og etablert næringsliv, og da er jeg sikker på at dette vil gi unike muligheter for mange og gode synergieffekter for videre vekst i regionen.

SANDNES ULF

Med Øster Hus Arena på plass, har vi mulighet til å skape gode møteplasser for vårt nettverk og næringslivet i regionen. Med Sandnes kommune, Den Gule Banken, Sandnes Sparebank og Innovation Dock på lag, skal vi #Jobbajobbajobba for å skape et arrangement byen, regionen og næringslivet kan være stolte av.

SANDNES KOMMUNE

Både næringsliv, Sandnes Ulf og folk flest ser mulighetene som ligger i byen vår, og det er derfor helt naturlig at Sandnes får sin arena der gode krefter møtes. Fremtiden ligger i Sandnes, og det er i Sandnes spennende ting vil skje de neste årene.

NÆRINGSLIVSDAGEN 2022

SANDNES – ØSTER HUS ARENA – 12. MAI

Delta på årets næringslivsdag i Sandnes. Fylt med spennende foredrag fra lokale bedriftsledere og utstillere på kryss av bransjer i regionen. 

kontakt oss : kontakt @ nldsandnes.no